Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is één van onze strategische speerpunten. We vinden het belangrijk om in onze activiteiten bewuste keuzes te maken voor mens en milieu. Wij willen verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu en daarbij bewuste keuzes maken om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Zo produceren we onze keukens als eerste én enige keukenleverancier in Europa co2-neutraal. Dat doen we in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. 

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, leggen de basis voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Deze 17 doelen moeten in 2030 een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Elk van deze 17 doelen draagt bij aan het overkoepelende doel. Binnen de DKG groep kijken we per doel hoe onze bedrijfsvoering hier een bijdrage aan levert of een bijdrage aan kan gaan leveren.Een CO2-neutrale keukenproductie

Onze keukens produceren we zelf. En dat doen we CO2-neutraal in eigen fabriek. We gebruiken bijvoorbeeld vrijgekomen restwarmte en stoken ons eigen houtafval op om de fabrieksruimten mee te verwarmen.


Maar we doen nog veel meer:

 1. 1

  Op ons dak van 6.000m2 staan 2.300m2 zonnepanelen waarmee we jaarlijks 350.000 kWh opwekken

 2. 2

  In onze fabrieken gebruiken we uitsluitend elektronische transportmiddelen

 3. 3

  Warme lucht wordt gerecirculeerd en teruggevoerd naar de fabriek

 4. 4

  Door zaagoptimalisatie produceren we minder afval. Reststroken worden opgeslagen

 5. 5

  Afgekeurde panelen en kasten worden verwerkt tot kleinere panelen of onderdelen

 6. 6

  Al ons verpakkingsmateriaal is recyclebaar

 7. 7

  We gebruiken in de lakkerij uitsluitend lak op waterbasis

 

Transport met oog voor natuur

Per 1 januari 2020 wordt het transport verzorgd door Top Delivery Services, een transport- en verhuis-organisatie met een groot landelijk netwerk. Ook bij Top Delivery Services is duurzaamheid een strategisch speerpunt. Zij werken met het modernste materieel en met de modernste hulpmiddelen en maken gebruik van logistieke hubs. Maar zij gaan ook fors investeren in elektrische voertuigen. Hiermee behoort Top Delivery Services in één klap tot de koplopers in elektrisch vervoer.